Türkak Ve Myk Nedir, Danışmanlıkları Neye Yarar?

Türkak Ve Myk Nedir, Danışmanlıkları Neye Yarar?

Türkak Ve Myk Nedir, Danışmanlıkları Neye Yarar?

            Son yıllarda ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler nedeniyle özellikle iş sektörü çok fazla gelişmiş, bu da doğal olarak ekonomik göstergeleri olumlu yönde etkilemiştir. Bununla birlikte, ekonomik gelişmelerle doğru orantılı olarak artan rekabet koşulları, yapılan işlerin kaliteli, güvenilir ve estetik yapılarak müşteriler tarafından en beğenilen olmasını gerekli kılmaktadır. Müşteriler yaptıkları incelemeler de alacakları ürünlerin belli kalite standartları dahilinde yapılmış olduğunu ve kalite standartları belgesine sahip olduğunu görmek istemektedirler. Bu da ürünün tercih edilme ihtimalini arttıran etkenlerin başında gelmektedir. Gebze TÜRKAK ve MYK Danışmanlık hizmeti ile istenilen belgelerin ne olduğu ve nasıl alınabileceği daha kolay anlaşılabilecektir.

 Akreditasyon Nedir?

 Akreditasyon, birçok konuda uygunlukları denetlemek için kurulan kuruluşlar tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, standartlara uygun olduğu belirlenen belgelerin geçerliliğini göstermek için yapılmış bir kalite sistemidir. Üretilmiş ürünlerin kalite ve güvenilirliği bu belgeler sayesinde kanıtlanabilmektedir. Bu nedenle de belge vermeye yetkili kurumlar, bu sertifikaları birçok test, muayene, denetim ve kontroller sonrasında tahsis etmektedirler.    

            Bu belgelerden en önemlisi ise ISO 9001 kalite belgesi olarak adlandırılan sertifikadır. Bu belgeyi alan firmalar açısından en önemli referans olarak gösterilebilmekte, müşteriler açısından da firmaya otomatik olarak büyük bir güven duyulmasını sağlamaktadır. Müşteri memnuniyeti açısından da dayanak noktası olan bu belge, müşterinin ilk intibaını olumluya çevirerek ürün satışlarını ve kârlılığı da pozitif olarak etkilemektedir.

 TÜRKAK Nedir?

            TÜRKAK, Türk Akreditasyon Kurumu’nun kısa adıdır ve bu kurumun yetkilendirdiği laboratuvarlar vasıtasıyla talepte bulunan firmalara ISO 9001 belgesi tahsisi sağlanmaktadır. Belgenin tahsis edilebilmesi için de TÜRKAK tarafından belirlenmiş ve deklere edilmiş kalite standartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir. TÜRKAK ile sağlanacak bu işbirliği hem belgenin alınması ile müşteri güvenini sağlar hem de ilerideki tüm faaliyetlerde danışabilecekleri bir kurum ile temasın sürekliliğine yardımcı olur.

 MYK Nedir?

            Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun kısaltması olan MYK ile eğitim ile işe alma arasında düzgün bir ilişkinin sağlanmasını amaçlayan, kişi ve kuruluşların bilgi ve yeteneklerinin güvenilir, şeffaf ve dünya genelinde kıyaslanabilir biçimde değerlendirilerek belgelendirilmesini sağlayan kurumun adıdır. Bu kurum vasıtasıyla çeşitli meslek dallarındaki iş ve emniyete dair standartlar belirlenmekte, bu konularda belgelendirme ve hak edildiğinde sertifikalandırma yapılmaktadır.

 Gebze, İstanbul ile Kocaeli arasında, en kalabalık ve iş haddi açısından en yoğun ilçelerden biri olması beraberinde, yoğun göç alan da bir ilçedir. Bu sebeplerle, iş ve meslek alanları çok gelişen Gebze TÜRKAK ve MYK Danışmanlık konusunda önemli adımlar atılmıştır.

            Gebze TÜRKAK ve MYK Danışmanlık ile kalite standartları konusunda çeşitli danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. Danışmanlık hizmeti sonrasında şartların yerine getirilmesi sağlandığından, Gebze TÜRKAK ve MYK Danışmanlık vasıtasıyla yapılmış olan belge tahsis başvurularının olumlu sonuçlanması daha olası hale gelmektedir. Akreditasyon belgeleri, firmaların güvenilirliğini kanıtlayan en önemli göstergeler olduğundan bu girişimlerin Gebze TÜRKAK ve MYK Danışmanlık yoluyla, ehil kişilerce başlatılması firmaların faydasına olacaktır.