Harfiyat İşleri

Harfiyat İşleri

Harfiyat İşleri

Sivertim İnşaat yapmış olduğu inşaatlarda hafriyat işlerini zemine uygun olarak seçtiği iş makineleri ile kısa süre içerisinde tamamlamaktadır.

Hafriyat alınırken; yan bina devrilmeleri, yan binanın temellerine verilebilecek zararlar, yol çökmeleri, alt yapı tesisatlarına verilebilecek zararlar için gerekli önlemler alınarak bir plan dâhilinde yapılmalıdır. Gerekiyorsa iksa, yatay ve düşey fore kazıklarla oluşturulan betonarme perdelerle bir havuz içinde hafriyat alınır.

Kazı sırasında; kazı alanında canlı bulunmadığının son kontrolü yapılmalıdır. Emniyet şeritlerinin çekilerek, çevre emniyet tedbirleri alınması gereklidir. Hafriyat kamyonlarının kazaya meydan vermemesi için, kazıdan sorumlu teknik bir kişinin işin başında olması gereklidir. İkaz ve uyarı iş güvenliği tabelaların konulması gereklidir.