Perde Duvarlar

Perde Duvarlar

Perde Duvarlar

Sivertim İnşaat yapılarda, gerekli durumlarda perde duvarları tekniğine uygun şekilde inşa etmektedir.

Perde beton, betonarmede donatılı yapı elemanıdır. Yüksek çok katlı yapılarda yatay yüklerin karşılanmasında perdeler kullanılır. Kat yükseklikleri arttıkça kesit tesirlerinin artması ile kolon boyutları büyür. Büyük kolon boyutları ekonomik olmayıp mimari açıdan sakıncalıdır. Bu nedenle yapılarda betonarme perdeler tercih edilir.

Perde duvarlar kot altı yapılarında ve çevirme duvarları yapımında kullanılır.