KURUMSAL

Değerlerimiz

  • BÜTÜNLÜK

Müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, idari ve denetim yetkililerine, rakiplerimize ve topluma karşı davranışımız hatasız bir bütündür.

  • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Çözümler ve akıllı teknolojiler geliştirmek ve çevrenin değerini korumak için tüm ilgili kişileri bir araya getirmek.

  • ETİK

Yaptığımız işte Şeffaflık, Hesap Verebilirlik ve Disiplin vardır.

  • GÜVEN

Çalışanlarımız ile karşılıklı güven, saygı ve başarıya dayalı açık bir ilişki.

  • YENİLİKÇİ OLMAK

Mükemmeliyet, Yenilikçilik ve Gelişim.

  • BAĞLILIK

Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevreye ödün vermeden bağlılık.

Değerlerimiz